BootcampHackathonHiring ChallengeTüm Etkinlikler
İş İlanlarıEğitimlerŞirketler

Aydınlatma Metni

KULLANICILARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK VERİ GİZLİLİĞİ BİLDİRİMİ

GİRİŞ

Türkiye’de kurulu, Yamanevler Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat:3 Ümraniye, İstanbul adresinde mukim, Ticaret Siciline 424015 No ile kayıtlı, 0524016374100014 Mersis Numaralı, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi, 5240163741 numaralı vergi mükellefi, Kariyer.Net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“KARİYER.NET”), tabi olduğu tüm yasal düzenlemelere, kurumsal kodlara, iş ahlakına ve etik kurallara bağlı bir kuruluştur. Bu metinde geçen “KARİYER.NET” (“biz” veya “bizi/bize” veya “bizim”) ifadesi KARİYER.NET, ile bağlı iştiraklerinin tümünü ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

 

KARİYER.NET, sizinle Techcareer.net platformunun (“Platform”) kullanımına yönelik bir sözleşme imzalamıştır. Platformu kullanımınız sırasında Şirketimiz tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kararları (bundan böyle hepsi birlikte “Türk Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) uyarınca korunmaktadır.

 

KARİYER.NET olarak, Platformu kullanan tüm adaylar (“Adaylar”) ile ilgili tüm kişisel verileri Türk Veri Koruma Mevzuatı’na uygun olarak işlemeyi, bu verilerin güvenliğini sağlamayı ve bunlara saygı göstermeyi taahhüt ediyoruz. Adayların, kişisel verilerini, sözleşmenin yürütümü ve müşteri ilişkilerinin yönetimi amacıyla nasıl işleyeceğimizi anlayabilmeniz için bu veri gizliliği bildirimini, sizlerin bilgisine sunuyoruz.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YASAL OLARAK İŞLENMESİ

Adayların kişisel verileri, hem KARİYER.NET ile Adaylar arasındaki Platform kullanımına yönelik sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması  (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.)  sebebiyle, hem de KARİYER.NET’in meşru menfaatleri (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasının f) bendi uyarınca ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlardan biri olarak düzenlenmiştir.) doğrultusunda işlenir.

 

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Techcareer.net bir KARİYER.NET markasıdır ve iş arayan, eğitimlere katılan üyelerimizle çalışan arayan üyelerimizi aynı platformda birleştirerek istihdam yaratmayı amaçlayan bir platformdur. Bu amaçları gerçekleştirebilmek ve bazı araştırmalar ve pazarlama faaliyetleri yaparak tüm üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek ve ilgili kişilere kariyerlerinde ilerlemeleri için geliştirmeleri gereken yetkinlikler, gelişmekte olan yeni teknolojiler ve trendler benzeri önerileri iletebilmek gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Tarafımızca işlemeye konu olabilecek Adaylar’a ait kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 

Kimlik verisi: Adınız, soyadınız, TCKN, doğum tarihi,

İletişim Verisi: E-posta adresiniz, ev ve/veya cep telefon numaranız,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Profilinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz, Kariyer.net üyesi şirketlerin Adaylar’dan talep edebileceği ek bilgiler (bu ek bilgiler, engellilik durumu, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler olabilir), engellilik durumu, engel yüzdesi, engel kategorisi

İş Deneyimi Verisi: Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel ve İşitsel Veri; Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses ve video kayıtları

Web sitesi/Uygulama Kullanım Verileri; Üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, ios/android/mobil site/ web site kullanıcısı, güncelleme tarihi, son login tarihi, ilk üyelik tarihi, uygulama silindi (evet/hayır), uygulamaların kullanılışı bilgisi (uygulama içerisinde yapılan her hareket ve seçim),

Diğer; Profil ID, Login ID, IP adresi, log kayıtları, KARİYER.NET üyesi şirketlerin Adaylar’dan talep edebileceği ek bilgiler (bu ek bilgiler, engellilik durumu, dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler olabilir), sağlığınıza ilişkin bilgiler, Adaylar’ın özgeçmişine kendi isteğiyle yazdığı bilgiler, askerlik durumu, destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel veriler, eğitim sonrasında yapılacak olan sınava ilişkin cevap bilgileri, Adaylar’ın özgeçmişinde ve başvuru formunda yer verdiği ve Adaylar’ı diğer dijital ortamlarda tanımlayan profil bilgileri

 

Yukarı belirtilen kişisel verileri doğrudan Adaylar’dan topluyoruz. Adaylar’dan güncel olmayan verileri bize bildirmelerini talep ediyoruz.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, KARİYER.NET ile aranızda kurulan Hizmet Sözleşmemizin ifası için aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

• İstihdam yaratmak ve işe alım sürecinize destek vermek,

• KARİYER.NET üyesi şirketlere özgeçmişinizi aktarmak,

• Sizden gelen çağrıları karşılamak ve destek ihtiyaçlarınıza cevap vermek,

• Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyeti sonuçlandırmak,

• Yurt dışında kurulu ve Kariyer.net’in veri sorumlusu – veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğu servis sağlayıcılarımız ile paylaşmak,

• Uygulama üzerinden ileti göndermek

• Bütçe yönetimi ve raporlama yapmak

• Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

o Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapmak, site kullanımını yorumlamak

o Size verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve kalite kontrolünü sağlamak

o Başvuru yapmanıza yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS göndermek

o Güncel ve Ar-Ge aşamasındaki uygulamalarımızın geliştirmek ve yönetimi sürecinde ürünü pazarlamak

o Şirket içerisinde kullanılan yazılımları iç ve dış kaynak kullanarak geliştirmek

o Yalnız gerekli olduğunda, yurt içindeki ve yurt dışındaki işveren müşterilerimize destek vermek

• Ayrıca, Kariyer.net’in üyesi olan Şirketler’in yetkilendirmesi ile platforma erişim yetkisi olan  tüzel kişiliklerin gerçek kişi temsilcileri ile, Form’da yer alan veriler paylaşılmaktadır.

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

 

• Kişisel verilerinizi yurt içindeki iş birliği içerisinde bulunduğumuz eğitim sponsoru veya düzenleyicisi olan veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz tedarikçilerimize aktarıyoruz.

• Hizmetin teknik altyapısı sağlayan tedarikçilerimizin yurt dışında yerleşik olması dolayısıyla, açık rıza onayı vermeniz halinde veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz tedarikçiler ile paylaşmaktayız.

• Hizmet kapsamında, belirlenen eğitim veren kişi ile işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan kişisel verileriniz eğitmen değerlendirilmesi, eğitim sınıfının oluşturulması gibi amaçlar için paylaşılacaktır.

Herhangi bir ihtilafta savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza aktarabiliriz ve bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bütün kişisel verilerinizi aktarabiliriz.

5. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENDE TUTULMASI

Adayların kişisel verilerini, KARİYER.NET aranızdaki Platform kullanımı sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece yani Platform kullanımınız devam ettiği sürece işliyor ve muhafaza ediyoruz. Ayrıca KARİYER.NET ile aranızdaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren, Adaylar’a ait kişisel verileri kendi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda 2 (iki) sene saklamaya devam ediyoruz.

 

6. HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, bu Aydınlatma Metni’nin ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Kariyer.net’e teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Kariyer.net tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Kariyer.net sistemlerinde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu işbu Aydınlatma Metni’nin ekinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Platformu kullanmanız, Kullanım Şartlarını kabul ettiğiniz ve işbu Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizin işlenmesine dair Veri Koruma Mevzuatı uyarınca usulüne uygun şekilde aydınlatıldığınızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

EK – I

KVKK KAPSAMINDA BAŞVURU HAKININ KULLANIMI İÇİN BAŞVURU FORMU

Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

AYDINLATMA

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız, savunma hakkımızı kullanmak veya başvuruların organizasyonu veya yönetimi amacıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir, bu amaçlarla avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve bu başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli makamlarla paylaşılabilir.

BAŞVURU USULÜ

İmzalı ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Şirketimize bu başvuru formunu doldurmadan önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize şahsen başvuruda bulunabilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Kariyer.net tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Kariyer.net sistemlerinde kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İmzalı ve yazılı başvuru yapmanız halinde bu başvurunun tarafımıza tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yaptığınız yazılı başvuruyu bizlere tebliğ edildiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarih başvuru tarihidir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

BAŞVURUNUZA CEVAP USULÜ

Şirket tarafından talebinize cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda iletebiliriz. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgileriniz, başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır:

Adınız ve soyadınız

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranız

Yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız

Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz

Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz

Telefon ve varsa faks numaranız

Başvurunuza yazılı cevap hazırlamamız halinde, cevap metnimiz on sayfayı aşarsa, aşan her sayfa için tarafınızdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7’de belirtilen işlem ücreti talep edilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı - Soyadı:    

Kanuni Temsilci Adı-Soyadı:      

T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):            

Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası):        

Telefon Numarası:        

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi:

Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası:        

 

VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Şirketinizle Olan İlişkim

☐ Aday ☐ İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı

Firma ve pozisyon:……………………………

☐ Gerçek Kişi İşveren Müşteri

             ☐ Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı

Firma ve pozisyon:……………………………

☐ Çalışan

İlgili Birim:………………….………………………………………             ☐ Eski Çalışan

Çalıştığım Yıllar : ………………………………

☐ Çalışan Adayı

Tarih : …………………………………………………………………..          ☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

Firma ve pozisyon:……………………………

☐ Diğer: ……………………………………………………..

           

Şirketinizle Olan İlişkim

☐ Aday ☐ İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı

Firma ve pozisyon:……………………………

☐ Gerçek Kişi İşveren Müşteri

             ☐ Tedarikçi Firma Temsilcisi/Çalışanı

 

Firma ve pozisyon:……………………………

☐ Çalışan

 

İlgili Birim:………………….……………………

☐ Eski Çalışan

 

Çalıştığım Yıllar : …………………………

☐ Çalışan Adayı

 

Tarih : …………………………………………

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

 

Firma ve pozisyon:……………………………

☐ Diğer: …………………………………………

           

                         

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

Talebim

 

Talep konusuna dair bilgi ve belgeler

Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz.

VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim.

Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir.

Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz:

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı :

İmza :

TECHCAREER

Hakkımızda
techcareer.net
Türkiye’nin teknoloji kariyeri platformu

SOSYAL MEDYA

TwitterInstagramLinkedinYoutubeFacebook

tr


en

Tüm hakları saklıdır
© Copyright 2024
support@techcareer.net
İşkur logo

Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17/08/2021 tarih ve 9317662 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26