BootcampHackathonHiring ChallengeTüm Etkinlikler
İş İlanlarıEğitimlerŞirketler

Hizmet Sözleşmesi

TECHCAREER.NET KATILIMCI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Katılımcı, "Üyeliği Tamamla" ve/veya “Google ve Github ile Üye Ol” veya benzeri ifadeleri tıklayarak, kaydolarak, erişimde bulunarak veya hizmetlerimizi kullanarak, Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş ("Şirket") ile hukuki olarak bağlayıcı bu Hizmet Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") akdetmiş olur.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınız, işlenmelere ve buna ilişkin istenen rızalarınıza dair bilgilendirilmeniz için Katılımcı Aydınlatma Metni'ne bakabilirsiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız, ayrıca  Çerez Politikamıza da tabidir.

HİZMETLERİMİZ

İşbu Sözleşme, halihazırda  istihdama yönelik hizmetlerle, bu hizmetler için Techcareer.net (“Platform”) içinde yapılan veri toplama ve Platform dışında yapılan araştırma ve pazarlama aktiviteleri de dahil olmak üzere bu Sözleşme altında sunulduğu ifade edilen diğer tüm hizmetler ("Hizmetler") için geçerlidir. Hizmetlerimizin iş arayan kayıtlı kullanıcıları "Katılımcı", çalışan arayan ve Platform’u kullanımı için aktif sözleşmesi bulunan gerçek kişi ve/veya kurumlara ise "İşveren Müşteri" olarak adlandırılır. "Kurum" ise Kişisel Verileri İşleme Kurumu' nu ifade etmektedir. İşbu Sözleşme Katılımcı için geçerlidir.

Techcareer.net, bu marka altında gerçekleştirilen istihdam amaçlı eğitim, kariyer tavsiyeleri, yarışma ve etkinliklerden oluşan hizmetler bütünü Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş’nin (buradan sonra “Kariyer.net” veya “Şirket” olarak anılacaktır) gerçekleştirdiği bir çevrimiçi eğitim ve istihdama aracılık hizmetidir.

Katılımcı’nın hizmetten faydalanabilmesi için Techcareer.net platformuna üye olması gerekmektedir. Üyelik tamamlanmasına bağlı olarak ve hizmet kapsamında düzenlenecek eğitim ve/veya etkinliklere  katılması için, kişinin Başvuru Formu’nu (“Form”) doldurup, “Kaydol" butonuna basarak Şirket’e iletmesi gerekmektedir.  Kariyer.net üyeliği devam eden kullanıcılara eğitimlerin başlangıç tarihinde ve/veya öncesinde, etkinliğe dair bilgileri iletecektir.

Techcareeer.net hizmeti kapsamında , kayıt formunu doldurarak eğitime ön kaydını gerçekleştirmiş kişilere bir ön mülakat uygulanacak ve uygulanan ön mülakata istinaden sonraki aşamaya devam edebileceğine karar verilen kişilere eğitim verilecektir. Kariyer.net Katılımcı’ların işlemlerini, etkinliğin gerçekleştirildiği platformun tanımladığı veri işleme metodları kapsamıyla sınırlı kalmak üzere, istihdam amacıyla işleyebilecektir.

Katılım’cının başarısı, Techcareer.net hizmeti kapsamında sağlanan etkinlik/eğitim vb katılım sayfasında belirtilmiş olan başarı kriterlerine göre ölçülecek ve  bu başarı kriterlerine göre almaya hak kazanan Katılımcı’lara sertifika sağlanacaktır. Bu sertifika Katılımcı’nın üyelik sırasında kaydettiği e-mail hesabına gönderilecektir.

Katılımcı için, üyeliği kapsamında üyelik formunda ("form") verdiği ve (varsa) Platform'da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için Aydınlatma metninde açıklanan sebepler ve açık rıza metninde belirtilen kapsam ile   hesap ve profil oluşturulacaktır. Formdaki ve/veya özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Katılımcı’ya aittir.

Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen veriler Techcareer  ve /veya Kariyer.net markaları altında Şirket ile kurumsal olarak iş ilişkisi kurmuş ticari üyeleri kapsamıyla sınırlı kalacak biçimde  firmalara istihdam amacıyla aktarılabilecektir. Bu bilgiler özgeçmiş(ler), formlar vasıtasıyla toplanan veriler ve/veya Katılımcı’nın paylaştığı platformlardan elde edilen sınav skoru, soru cevapları, profil linki adresleri ve ilgili platformlarda Katılımcı tarafından üretilen diğer veriler gibi bilgileri de kapsayabilecektir

PLATFORM KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Katılımcı, üyeliği kapsamında üyelik formunda ("form") verdiği ve varsa Platform'da paylaştığı özgeçmiş dahil tüm bilgilerden yararlanarak Şirket'in kendisi için bir hesap ve profil oluşturmasına peşinen izin vermektedir. Formdaki ve özgeçmişteki bilgilerin doğruluğu konusunda ilgili olarak ortaya çıkabilecek itilaflarda her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat Katılımcıa aittir.
Üyelik hesabına ait isim, soy isim, e-posta bilgileri ve Katılımcı’nın daha sonradan kendisinin Kariyer.net ile paylaşacağı özgeçmişi  istihdam ihtiyacı bulunan ve Kariyer.net ile sözleşmesi bulunan İşveren Müşteri’ler  ile paylaşılmaktadır.  Katılımcı, Platform'da yayımlanan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili tüm sorumluluğun Kariyer.net ile beraber Kariyer.net' in işveren müşterisi konumunda olan, İşveren Müşteri’ere geçtiğini,
İşveren müşterilere, Katılımcı’nn onayı ve bilgisi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde, Şirket' in müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul eder
Kariyer.net, Aydınlatma Metni’nde işlendiği belirtilen verileri Techcareer  ve /veya Kariyer.net markaları altında Şirket ile kurumsal olarak iş ilişkisi kurmuş İşvere Müşteriler’ineistihdam amacıyla aktarılabilecektir. Bu bilgiler özgeçmiş(ler), formlar vasıtasıyla toplanan veriler ve/veya Katılımcı’nın paylaştığı platformlardan elde edilen sınav skoru, soru cevapları, profil linki adresleri ve ilgili platformlarda Katılımcı tarafından üretilen diğer veriler gibi bilgileri de kapsayabilecektir

Katılımcı,işbu Sözleşme’yi onaylayarak aşağıdaki koşulları peşinen kabul eder.

Etkinliğe katılabilmesi için altyapı gereksinimi olması durumunda, etkinliğin düzenleneceği ilan edilmiş olan altyapılarda üyeliğinin olmasının gerekli olabileceğini peşinen bildiğini,
İşbu üyelik hesanının oluşturulmasını sağlayan  altyapıların Türkiye sınırları dışında kurulu altyapılar olabileceğini,
Bu altyapılara üyelik oluşturması sebebiyle verilerinin yurtdışına çıkabileceğini,
Bu altyapıların ayrı veri sorumlusu sıfatıyla katılımcının verilerini kendi aydınlatma metinleri ve veri işleme şatları kapsamında işleyebileceğini,
Yukarıdaki platformlarda üyelik gerektiren durumlarda bu üyeliğin olmamasından ötürü yaşayabileceği hak mahrumiyetlerinden Kariyer.net’i hiçbir koşulda sorumlu tutmayacağını,
İşveren müşterilere, bu kullanıcı sözleşmesi dahilinde iletilen bilgiler üzerinde iletim sonrası yapacağı talepleri, İletilen şirketin ayrı bir veri sorumlusu olması sebebiyle talepleri iletmek haricinde, Şirket' in müdahale hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul eder.
Şirket'in, varsa Katılımcı tarafından Platform'a yerleştirilen özgeçmişindeki bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan bizzat Katılımcı sorumludur.
Katılımcı işbu form ve özgeçmişte yer alan tüm bilgilerini, Kariyer.net ile sözleşmesi bulunan İşveren Müşteri tarafından görüntüleneebileceğini peşinen kabul eder. Bu kapsamda Katılımcı, aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ile ilgili her türlü sorumluluğun Şirket ve ilan sahibi İşveren Müşteri tarafından müştereken üstlenildiğini Şirket'in aktarılan bilgilerle ilgili herhangi bir müdahale hakkı olmadığını peşinen kabul etmektedir. Aynı şekilde Katılımcı, İşveren Müşteri'ye aktarılan normal ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinin imha sürecine tabi tutulmasını isterse bu talebini direkt olarak  ilgili İşveren Müşteri’ye ve/veya Şirket' e iletmesi gerekir.
Kariyer.net eğitim/etkinlik katılım koşullarını, bu kapsamda vereceği hizmetin koşullarını ve burada ilan edilen diğer maddeleri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

KATILIMCI İLE İLETİŞİM

Şirket'in Katılımcı tarafından Platform'a kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen iletişim adresleri üzerinden kullanıcıya iletişim, sistem geliştirmeleri ile ilgili bildirim için ulaşma ve e-ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Katılımcı işbu Sözleşme'yi kabul etmekle aksine bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Katılımcı, kendisine gönderilen e-postada yer alan "Listeden çıkmak istiyorum" bağlantısını kullanarak tek tıkla e-posta listesinden çıkabilir.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Aşağıda yer alan yükümlülüklerin Katılımcı tarafından ihlali halinde Şirket, üçüncü kişiler nezdinde olanlar dahil, herhangi bir zarara uğradığında, bu zararı Katılımcı’ya rücu edebilir veya zararın karşılanması için hukuki işlem ve eylemlerde bulunabilir, gerektiğinde Katılımcı’yı bilgilendirmek kaydıyla hesabı askıya alabilir veya kapatabilir. Şirket, verilen bilgilerin hukuka uygunluğunu ve yükümlülükle uyumu, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükleri ve kamu yararı gibi hukuka uygunluk sebeplerini de dikkate alarak işbu maddede belirtilen aksiyonları alabilir.

Platforma katılımcı tarafından girilen bütün kişisel veriler doğru ve güncel olmalıdır.

Şirket tarafından talep edildiği takdirde katılımcıya ait kişisel verilerin doğrulamanın onaylanabilmesi gerekmektedir.

Hesap yalnızca Katılımcı’ ya aittir.  Bu nedenle; platformun talep etmesi durumunda

Güçlü ve güvenli bir şifre seçmeyi;
Şifreyi güvende ve gizli tutmayı;
Hesabın herhangi bir kısmını başkasına vermemeyi ve bu kapsamda
Yasalara ve Sözleşme' ye uymayı kabul etmektedir.
Katılımcı, Platformda herhangi bir kişiye ait bilgileri kullanarak taklit hesap açamaz.

Katılımcı’nın, özgeçmişi dahil platformda girdiği bilgiler, yanıltıcı veya yanlış, eski işverenleri dahil herhangi bir üçüncü kişiyi kötüleyici, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edebilecek veya haksız rekabete yol açan beyanlar içeremez.

Katılımcı, Platformda ve özgeçmişte, gerekmedikçe ve amacına uygun olmadıkça, ilgisiz üçüncü kişilerin, başta özel nitelikli kişisel veriler olmak üzere, kişisel verilerine yer veremez, herhangi bir tüzel veya gerçek kişi ile arasındaki gizliliğe dair anlaşmaları ihlal edemez.

Katılımcı, Platformda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılabilecek hakaret, iftira, tehdit vb. nitelikteki içeriklere yer veremez.

Katılımcı, hukuka aykırı veya suç teşkil eden eylemleri, organizasyonları teşvik eden ve destekleyen içeriklere yer veremez.

Katılımcı, kandırma, şaşırtma, haksız kazanç elde etme veya sair sebeplerle birden fazla hesap açamaz, hesabını satışa koyamaz ve başkalarına kendi yararlarına veya üçüncü kişi yararına kullandıramaz.

Üçüncü kişilerin marka ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte içeriklere yer veremez.

Yukarıdaki maddelerin tespit edilmesi halinde Kariyer.net doğrulayıcı bilgi talep etmek, ilgili hesabı doğrulayıcı bilgiler gelene dek askıya almak, kullanıcı hesabını kapatmak eylemlerinden dilediği herhangi birini ve/veya birkaçını uygulayabilme hakkını saklı tutar.

Referans olarak gösterilen kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşılması ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğu Katılımcı’ya ait olup, Kariyer.net' in bu konudaki tek yükümlülüğü, bilgilerini elde ettiği referans kişiyi, aydınlatmaktan ibarettir.

Katılımcı bu eğitime veya Bootcamp kapsamındaki diğer ilişkili etkinliklere üyeliğinin iptalini talep etmesi halinde support@techcareer.net Adresine e-posta göndermek suretiyle üyelikten ayrılabilir. Kariyer.net böyle bir talep üzerine ilgili kişi ile temasa geçip bireyin kendi başvurusu olduğunu teyit etmek için bilgi belge talep etme hakkını saklı tutar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş.

Mersis No: 0524016374100063

İletişim Linki: https://www.techcareer.net/contact

Adres: Yamanevler Mah. Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat:3 Ümraniye, İstanbul

 

TECHCAREER

Hakkımızda
techcareer.net
Türkiye’nin teknoloji kariyeri platformu

SOSYAL MEDYA

TwitterInstagramLinkedinYoutubeFacebook

tr


en

Tüm hakları saklıdır
© Copyright 2024
support@techcareer.net
İşkur logo

Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17/08/2021 tarih ve 9317662 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26