BootcampHackathonHiring ChallengeTüm Etkinlikler
İş İlanlarıEğitimlerŞirketler
C++ ve Python Arasındaki 20 Fark Nedir?

C++ ve Python Arasındaki 20 Fark Nedir?

C++ ve Python arasındaki farkları sizler için listeledik. Bu içerikte farklı OOP programcıları olan iki farklı framework arasındaki farkları ortaya koyduk.
Techcareer.net
Techcareer.net
8.12.2023
8 Dakika

C++ ve Python Arasındaki 20 Fark Nedir?

Python ve C++ en popüler programlama dilleridir. Her ikisi de Object-Oriented Programming’i (OPP) yani nesneye yönelik programlamayı destekler. Tüm özellikleriyle hem Python hem de C++ güçlü dillerdir. Aralarında bir miktar kesişme olmasına rağmen birbirlerinden çok farklı özelliklere sahiplerdir. Python ve C++ arasındaki farklar, onları ayrı projelerde kullanmak için gerekli hale getirir. Örneğin; mikrodenetleyici programlıyorsan muhtemelen C veya C++ kullanmak gerekecektir. Ancak bir web uygulaması geliştiriyorsan Python en ideal seçim olacaktır. Peki, bunların ortak noktaları ve birbirlerinden ayrışan özellikleri nelerdir?

C++ Nedir?

C++, 1979 yılında tanıtılan genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk dönemlerde C dilinin bir uzantısı olarak olarak tanıtılmıştır. Bu sebeple de sınıflı şeklinde adlandırılmıştır. C++, birbirinden farklı birçok uygulamaya yönelik yazılım oluşturmak için kullanılır. Hem yüksek seviyeli hem de düşük seviyeli programla dilinin özelliklerini barındırdığı için orta seviyeli programlama dili olarak kabul edilir. Oyun geliştirme, kod optimizasyonu, matematiksel işlem ve sayısal analiz projelerinde oldukça verimli çalışır.

C++ dilinin özellikleri şu şekildedir:

 • Taşınabilir bir dildir, yani aynı kod parçasını farklı ortamlarda kullanabilirsin.
 • Hızlı ve etkili bir dildir.
 • Dinamik bellek tahsisine izin verir.
 • C’den farklı olarak C++ nesne yönelimlidir.
 • Kurulumu oldukça kolaydır.

C++ dilinin kullanım alanları şöyledir:

 • C++ oyun geliştirmede kullanılır. 3 boyutlu oyunların karmaşıklığının üstesinden gelebilir. Aynı zamanda çok katmanlı ağ oluşturma özelliği ile oyun sistemleri ve 3 boyutlu oyunlar geliştirmene destek verir.
   
 • C++, donanıma daha yakın olduğu düşünüldüğü için programlama diller için derleyici yapmak amacıyla kullanılır.
   
 • Yazılım geliştirmede önemli bir rol oynar. C++ ileri düzey yazılım uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Örneğin; Adobe, Spotify ve YouTube’un C++ ile yazılmış bölümleri vardır.
   
 • Gömülü sistemler oluşturmak için de kullanılır. Donanıma daha yakın olduğundan akıllı saatler, tıbbi aletler, LoT cihazlarının üretiminde tercih edilir.

Python Nedir?

1991 yılında Guido van Rossum tarafından tanıtılan üst düzey nesne yönelimli programlama dilidir. Öğrenmesi kolay olan basit dillerden biridir. Daha çok makine öğrenimi, veri analizi, istatistik gibi alanlarda kullanılır. Prosedürel, nesne yönelimli ve işlevsel programlama da dahil olmak üzere birden fazla modeli destekler. Aynı zamanda, dinamik bağlama ve yazma gibi özellikleri de içerir.

Python dilinin özellikleri:

 • Platformdan bağımsız, açık kaynaklı bir dildir. Aynı kodu farklı platformlarda çalıştırabilirsin.
 • Nesne yönelimli bir dildir. Dinamik tip kontrolü ve yüksek okunabilirlik gibi özelliklere sahiptir.
 • Dil yapısı ve nesne yönelimli yaklaşımı sayesinde çeşitli projeler için açık, mantıksal kod yazmana yardımcı olur.
 • Otomatik automatic garbage collection, hata ayıklama ve test modlarını destekler.
 • Geniş bir standart kütüphanesi vardır. Bu nedenle her görev için kod yazmana gerek olmaz. Aynı zamanda bu kütüphane, çeşitli programların ve algoritmaların uygulanmasını da kolaylaştırır.

Python dilinin kullanım alanları:

 • Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi modern teknolojilerde yaygın olarak kullanılır.
 • Çeşitli kütüphaneleri desteklemesi nedeniyle makine öğrenimi modelleri oluşturmaya uygundur.
 • Web geliştirme için kullanılır. Görevini büyük ölçüde kolaylaştıran birçok çerçeveye sahiptir.
 • Yazılım geliştirmede destekleyici dil olarak da kullanılır. Örneğin; Dropbox, masaüstü uygulamasını geliştirmek için Python kullanmıştır.
 • Robotikte yaygın olarak kullanılır.

Tüm özellikleri ve temel niteliklerini öğrendikten sonra “C++ mı Python mu?” diye düşünebilirsin. Yazılım dillerinin kullanım alanlarını inceledikten sonra çalışmak istediğin projelere uygun dili seçebilirsin. Örneğin; Python web geliştirme için iyi bir seçenek olmasına rağmen C++ bu alanda çok fazla kullanılmaz. Veri analizi, makine öğrenimi ve robotik gibi alanlarda da Python liderdir. C++’ı da makine öğrenimi amacıyla kullanmak mümkün olsa da çok fazla tercih edilmez.

C++ ve Python Arasındaki 20 Fark

C++ ve Python arasındaki en temel farklar performans ve kullanım kolaylığıyla ilgilidir. Bu faktörler, bir sonraki projen için hangi dilin en iyi olduğunu seçmeni de etkiler. Örneğin; C++, Python’dan daha hızlıdır ancak öğrenilmesi Python’a göre zordur. Python ise anlaşılması kolay bir dildir ve C++’a göre daha geniş olan destekleyici bir kütüphaneye sahiptir. Bazı programcılar, iki dilin en iyi yönlerini birleştiren modüler bir yaklaşım benimser. Doğrudan uyumlulukları olmasa da birlikte çalışabilir. İki dilin arasındaki farklılar aşağıda listelenmiştir:

1- Kod Satırları

C++ daha fazla kod satırı gerektirir. Bu nedenle bu dille programlama daha fazla zaman alır. Python’da ise daha az kodla daha fazla işlem yapabilirsin.

2- Dosya Adı Uzantıları

C++’daki programın dosya adı uzantısı .cpp, Python’da .py’dir. .py uzantılı kodun derlenmesine gerek olmaz. Bu kod, doğrudan yorumlayıcıya aktarabilir ve çıktıyı oluşturabilirsin.

3- Sözdizimi

C++, karmaşık sözdizimi yapısına sahipken Python; öğrenilmesi kolay, insan diline benzer bir yapı sağlar.

4- Uygulama

Python; CPython, Jpython, PyPy, IronPython’da uygulanabilir. C++ ise, Turbo C++, Microsoft Visual C++ ve Intel C++’da kullanılabilir.

5- İşaretçi (Pointer)

C++ dili işaretçi kavramını kullanırken, Python bu kavramı desteklemez.

6- Garbage Collection (Çöp Toplama)

C++’da çöp toplama işlemi otomatik olarak gerçekleştirilemez. Bu işlem için ayrı bir zaman ayırmanız gerekir. Ancak Python, belleği yönetmek için işlemi otomatik olarak gerçekleştirir.

7- Bellek Yönetimi

C++’da bellek yönetimi, delete operators ile gerçekleştirirken Python, referans sayımı yardımıyla bellek yönetimini otomatik hale getirir.

8- Dilin Doğası

C++ statik olarak yazılan bir dildir. Yani; değişkenin bildirimi, değişken veri türü derleme zamanında doğrulanır. Bu durum, kaynak kodunun çalışma zamanında hatasız kalmasını sağlar. Python, statik yazılmamıştır. Derleme zamanında herhangi bir tür kontrolü yapılmadığı için kod hatalara açık hale gelir.

9- İşlevler

İşlevler, bir veya daha fazla parametre ve bir dönüş değeri içeren kod bloklarıdır. Parametrelerin ve dönüş değerlerinin her birinin bir türü olur. Python’da parametre ve dönüş türlerinde kısıtlama yoktur. Ancak, diğer dilde işlev çağrısı sırasındaki parametre tipleri ve dönüş türü işlevin tanımındakilerle eşleşmelidir.

10- Türler

C++’da veri türleri adlara bağlıdır, derleme zamanında kontrol edilir. Bu kontrol, hatayla karşılaşma ihtimalini düşürür. Diğer dilde ise veri türleri değerlere bağlı olduğu için çalışma anında kontrol edilir. Yani; derleme zamanında yakalamadığın için kod, çalışma zamanında hata oluşturabilir.

11- Kod Bakımı

Yüksek okunabilirlik ve daha az satırdaki kodlama nedeniyle Python’da bakım kolaydır. Diğer dil ise karmaşık sözdizimi ve daha fazla kod satırı içerdiğinden bakım gerektiği zaman seni zorlayabilir.

12- Değişikliklerin Kapsamı

Python’da değişkenlere döndü dışından erişilebilir. C++’da değişkenlerin kapsamı, döngü içinde sınırlıdır.

13- Hızlı Prototipleme

İşlem hızı yüksek olmasa da C++ ile hızlı prototipleme yapılamaz. Hızlı prototipleme için Python’ı kullanmak gerekir. Prototiplemenin akabinde daha yüksek seviyeli diller uygulayarak yeni uygulamalar ortaya çıkarmak da kolay olur. Hızlı prototipleme gerektiğinde Python’ı tercih edebilirsin ancak karmaşık gereksinimleri olan büyük ölçekli projeler olduğunda C++’dan destek alman gerekir.

14- Basitlik ve Kullanılabilirlik

Basitlik ve kullabilirlik özellikleriyle Python kısa, kolay, okunabilir kodlar yazmana olanak tanır. Bir programa diliyle uğraşmak zorunda olduğundan özellikle makine öğrenimi için karmaşık uygulamalar geliştirirken bu durum fayda sağlar. Ayrıca bu özellik, Python’ı öğrenmesi kolay hale getiren noktadır. Diğer dil için ise aynı şeyi söylemek mümkün değildir. C++, bilgisayarlar tarafından kolay işlenen ancak insanlar tarafından okunması zor olan düşük seviyeli diller arasındadır.

15- Görevler

C++ doğası gereği sistem programlama ve düşük seviyeli görevler için daha uygunken, komut dosyası oluşturma, uygulama geliştirme gibi durumlarda Python kullanmak daha ideal bir seçenek olabilir.

16- Masaüstü Uygulama Geliştirme

Python, platformlar arası masaüstü uygulamaları geliştirmek için verimli çalışır. Ancak bu görev için daha iyi bir desteğe sahip olan C++ ile daha fazla performans elde edebilirsin.

17- Çoklu Ortam

Python, tıpkı Java gibi platformdan bağımsız ve yeniden derlemeye gerek kalmadan birçok yerde çalışabilir. C++ ile çalıştığında ise farklı platformlar için yeniden derleme yapman gerekir.

18- Metaprogramlama

C++, şablon metaprogramlaması için daha iyi bir desteğe sahiptir.

19- Gerçek Zamanlı Programlama

C++, gerçek zamanlı uygulamalar ve sistem programlama konusunda daha verimlidir.

20- Ses ve Video İşleme

Python’ın gerçek zamanlı ses ve video işleme desteği sınırlıdır. Bu alanda uygulamalar geliştirmek için C++, daha verimli çalışır.

Hesaplamaların karmaşıklığına bağlı olarak C++, Python’dan 10 ila 100 kat arasında daha hızlıdır. Python kullanan yazılımcılar, C++ kullananlara göre daha fazla RAM kullanma eğilimindedir. Bu da iki dilin en önemli farklılıkları arasında sayılabilir. Bu sebeple hız, projelerin için önemliyse C++’ı tercih etmen gerekebilir.

Hız ve verimlilik gibi her iki dilin de kendine has zayıf ve güçlü yönleri bulunur. Ancak, en temelde Python C++ farkı, kendi uygulama alanlarında ortaya çıkar. Hangisini seçeceğine kodun nerede ve nasıl çalışacağını düşünerek karar vermelisin. Veri bilim, web geliştirme ve komut dosyası oluşturma gibi alanlarda çalışacaksan Python, oyun geliştirme, gömülü sistemler ve yüksek performanslı bilgi işlem için ise C++ tercih edebilirsin. Eğer yazılım dilleri üzerine yeni çalışmaya başlıyorsan, Python’ın öğrenilmesinin daha kolay olduğunu da belirtmek gerekir.

Yazılıma ilgi duyuyor, bilişim sektöründe kariyer yapmak istiyorsan dijital yetenekleri, sektörün uzmanlarıyla buluşturan bir ekosistem olan Techcareer.net’i takipte kalabilirsin. Techcareer.net, Bootcamp eğitimleri, hackathon etkinlikleri ve hem iş ilanlarıyla sektör hakkında güncel bilgiler edinmene katkı sağlar. Dilersen hemen Bootcamp eğitimlerine başvurabilir, yazılım alanında kendini geliştirmeye devam edebilirsin.

C++ mı Python mu?

Hem Python hem de C++’ın yazılımcılar için avantaj ve dezavantajları bulunur. Sözdizimi ve kütüphanesi ile Python ön plana çıkar. Ancak, projede hız önemliyse C++ daha uygun bir seçenek olabilir. Çünkü C++, statik olarak yazılmış, derlenmiş bir dil olduğu için buradaki işlemler daha hızlı çalışma eğilimdedir. Bu özellik, 3D oyunlar gibi yüksek hızlı programlarda fark yaratır.

C++ mı yoksa Python mu daha kolay kullanılır?

Guido van Rossum, Python’ı okunabilir bir yazılım dili olacak şekilde tasarlamıştır. Öyle ki minimum düzeyde kodlama eğitimi almış bir yazılımcı adayı, kodu görüntüleyerek programın işlevini anlayabilir. Bu neden Python, bilgisayar bilimlerine yeni başlayanlar için daha kolaydır.

Bootcamp eğitimleri ücretli midir?

Techcareer.net’te yer alan tüm bootcamp eğitimleri ücretsizdir. Almak istediğin eğitimin katılım şartları ve etkinlik tarihleri senin için uygunsa hemen başvurunu oluşturabilirsin. Alanında uzman kişiler tarafından verilen hem teorik hem de pratik eğitimlerle kendini geliştirebilir, yazılım sektöründe iş bulma fırsatı elde edebilirsin.

Junior aday olarak iş ilanlarına başvurabilir miyim?

Techcareer.net’te junior aday olarak başvurabileceğin iş ilanları da mevcuttur. İş ilanları sayfasından açık pozisyonların tamamını görüntüleyebilirsin. Kendine uygun olan ilanı seçmek için “Deneyim” butonunu tıklayarak filtreleme yapabilirsin.


 

 


 

 

 


Daha Fazla

Oyun Geliştiriciliği: Dijital Dünyanın Yeni Yüzü

Oyun Geliştiriciliği: Dijital Dünyanın Yeni Yüzü

Bu blogumuzda, dijital oyun geliştirmenin temel unsurlarını ve yeni teknolojilere sürekli adapte olmanın önemini vurguluyoruz.
24.06.2024
6 Dakika

TECHCAREER

Hakkımızda
techcareer.net
Türkiye’nin teknoloji kariyeri platformu

SOSYAL MEDYA

TwitterInstagramLinkedinYoutubeFacebook

tr


en

Tüm hakları saklıdır
© Copyright 2024
support@techcareer.net
İşkur logo

Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17/08/2021 tarih ve 9317662 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26