BootcampHackathonHiring ChallengeTüm Etkinlikler
İş İlanlarıEğitimlerŞirketler
Commit Nedir? Ne İşe Yarar?

Commit Nedir? Ne İşe Yarar?

Commit, yazılım alanının en temel uygulamalarından biridir. Bu içeriğimizde size Commit'in ne işe yaradığından, türlerinden bahsediyoruz!
Techcareer.net
Techcareer.net
27.11.2023

Commit Nedir? Ne İşe Yarar?

“Commit” ifadesi yürütülmekte olan iş birimini sonlandırıp yeni bir iş birimi başlatan yazılım geliştirme alanında temel bir uygulamadır. Bazı detayları içeren bilgilere sahip olman gerekebilir. Güçlü ve çok yönlü bir araç olarak değerlendirilebilecek bu sistem ile kod tabanındaki değişimlerin takibi, gerektiğinde kodun önceki versiyonuna geri dönmek, kod tabanının geçmişini belgelemek ve diğer birçok fonksiyonu gerçekleştirmek mümkündür. Hangi sürüm kontrol sistemini kullanıyor olursan ol commit komutunu etkili şekilde uygulamak için ihtiyacın olan tüm detayları aşağıda bulabilirsin.

Commit Nedir?

Belirli bir zamanda kod tabanında yapılan tüm hareketlerin anlık görüntüsünü ifade eden commit, diğer adıyla bir iş birimini sonlandırabilir veya o iş birimi tarafından yapılan veritabanındaki değişikliklerini kaydedebilir. Commit, gerektiğinde kodun önceki bir sürümüne geri dönmeyi kolaylaştırmak için kullanılır. Commit aynı zamanda bir Git projesinin zaman çizelgesi boyunca anlık görüntüler veya kilometre taşları olarak düşünülebilir. Projenin o andaki durumunu yakalamak için Git içerisinde commit komutu oluşturulur.

Commit, Git de dahil olmak üzere farklı sürüm kontrol sisteminde (VCS) kullanılan bir kavramdır. Mercurial, Subversion, Perforce, TFS, CVS bu kontrol sistemleri arasında yer alır. Sürüm kontrol sistemlerinin tümünde benzer şekilde çalışan commit, kaydettiği anlık görüntülerin yanı sıra yapılan değişikliklerin kısa bir açıklamasını içeren “commit” mesajı da içerir. Bu mesajlar, kod tabanının geçmişini belgelemeye ve hangi değişikliklerin neden yapıldığını anlamayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Commit, sürüm kontrol sistemlerinde depolanma ve yönetilme şekline göre farklı şekillerde kullanılabilir.

Örneğin Git, her geliştiricinin kendi makinesinde kod tabanının bir kopyasının bulunduğunu gösteren dağıtılmış bir model kullanır. Bu model, diğer geliştiricilerle işbirliği yapmayı ve çevrimdışı çalışmayı kolaylaştırır. Subversion gibi diğer sürüm kontrol sistemleri ise merkezi modele sahiptir. Bu modellerde ise kod tabanını depolayan tek bir sunucu bulunur.

Commit Türleri

İş birliğine dayalı yazılım geliştirme işlemlerinde standartları belirleyen Git, kod değişikliklerini yönetmek için geliştiricilerin amacı ve bağlamı anlamalarına yardımcı olacak commit mesajlarını oluşturmalarını sağlar. Git commit türleri ve kullanım yöntemleri, yapılan değişikliklere ait dökümü içeren mesajların bilgilendirici olmasına yardımcı olur. En çok kullanılan Git commit türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • feat: Kod tabanına eklenen yeni bir özellik veya geliştirme.
 • fix: Bir sorunu çözmek için hata düzeltilmesi.
 • docs: Dokümantasyon değişiklikleri veya güncellemeleri.
 • style: Kod biçimlendirmesi, girinti veya boşluklarla ilgili değişiklikler.
 • refactor: Yeni özellikler eklemeden veya hataları düzeltmeden kodun yeniden düzenlenmesi.
 • test: Test durumlarının eklenmesi veya değiştirilmesi.
 • chore: Kodu doğrudan etkilemeyen diğer değişiklikler. (derleme komut dosyaları)

Commit Türlerinin Kullanımı

Etkili bir sürüm kontrolü ve yazılım geliştirme, commit türlerinin doğru şekilde kullanımına dayanır. Bu kullanım ilkeleri arasında uygun commit türünün seçilmesi, açıklayıcı commit mesajlarının yazılması, sorunların tanımlanması ve sorun izleyiciye referans verilmesi aşamaları yer alır.

Uygun commit türünün seçilmesi için kod tabanında değişiklik yaparken, bu değişikliklerin doğasını doğru şekilde yansıtan commit türünü kullanmak gerekir. Uygun commit, projeye dahil olan herkesin değişikliklerin amacını hızlı şekilde anlayabilmesini sağlayarak iyi yapılandırılmış ve düzenli bir kod tabanının korunmasına yardımcı olur. Karışıklığı ve belirsizliği önlemek için muğlak ve aşırı commit türlerinden mümkün olduğu kadar kaçınmalısın.

Açıklayıcı commit mesajları yazmak, hem neyin neden yapıldığına dair kapsamlı bir açıklama sunar hem de gelecekteki geliştiriciler için yol gösterici bir fener işlevi görür. Değişikliğin ardında yatan nedeni tam olarak anlamak kod tabanının anlaşılabilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda her değişiklik için bağlam ve gerekçe sağlayarak etkili işbirliğini teşvik eden bir iletişim biçimi oluşturur.

Sorunların tanımlanması, yapılacak işlem farklı amaçlara sahip birden fazla değişiklik içerdiğinde devreye girer. Bu durumda değişikliklerin türlerine göre kategorize edilmesi esastır. Kategorizasyon, geliştirme sürecinin düzenli ve şeffaf olmasını sağlayarak ekibin projenin çeşitli yönlerini yönetmesini kolaylaştırır.

İzleyiciye referans vermek, izlenebilirliği artırmanın önemli bir aşaması olarak değerlendirilebilir. Commit ile proje yönetim aracındaki belirli bir sorunu veya görevi çözdüğünde mesajda bu soruna atıfta bulunarak kod değişiklikleri ile proje hedefleri arasında net bir bağlantı kurulmasını sağlayabilirsin. Böylelikle ilerleme takibini kolaylaştırabilir ve her kod değişikliğinin arkasındaki bağlam ve gerekçeye diğerlerinin de kolayca erişilebilmesini sağlayabilirsin.

Commit Türlerinin Kullanım Alanları

Verimli bir geliştirme akışında, commit işlemlerinin belirli commit türleriyle sistematik olarak kategorize edilmesi temel bir uygulamadır. Bu yaklaşım yalnızca kod tabanının iyi yapılandırılmış kalmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda ekip üyeleri sorunsuz işbirliğini de kolaylaştırır. Ekip üyeleri “feature”, “bugfix”, “refactor”, “documentation” gibi anlamlı commit türleri atayarak her bir işlemin amacını ve bağlamını hızlı bir şekilde ayırt edebilir. Bu kategorizasyon, değişiklikleri takip etmek ve her değişikliğin ardındaki amacı anlamak kolaylaştığı için geliştirme süreci boyunca netliğin korunmasına yardımcı olur.

Kategorize edilmiş commit işlemlerinin önemi, kod incelemelerine kadar uzanır. Geliştirme döngüsünün bu kritik aşamalarında bilgilendirici commit mesajlarının varlığı birçok durum için önem taşır. Gözden geçirilenler, her bir işlemde yapılan değişiklikleri kısa ve öz bir şekilde açıklayan iyi belgelenmiş işlem mesajlarında büyük fayda sağlar. Bu tür mesajlar, görüntüleyenler için bir yol haritası görevi görerek değişikliklerin kapsamını ve amacını hızlı bir şekilde almalarını sağlar. Böylelikle kod kalitesinin ve proje gereksinimlerine bağlılığın sağlanması için gerekli olan verimli ve yapıcı geri bildirimler oluşturulur.

Hem commit işlemlerinin kategorize edilmesi hem de bilgilendirici commit mesajlarının kullanılması, iyi organize ediliş ve iş birliğine dayalı bir iş akışının temel noktasıdır. Sadece kod değişikliklerinin izlenmesini kolaylaştırmakla kalmaz aynı zamanda kod incelemelerinin etkinliğini de artırarak geliştirme projesinin genel başarısına katkıda bulunur.

Commit ne yapar?

Commit komutu ile işlem yapıldığında, son işlemden bu yana kod tabanında gerçekleştirilen tüm değişikliklerin anlık görüntüsü kaydedilmiş olur. Bu anlık görüntülerin kapsamı eklenen, değiştirilen ve kaldırılan tüm dosyaları içerir.

Git’te Commit Komutu

Git üzerinde işlem yapmak için öncelikle işlenmek istenen değişikliklerin aşamalar halinde sıralamak gerekir. Bu aşama, yapılacak değişikliğin bir sonraki commit işlemine dahil edilmek üzere listeye alındığını gösterir. İşlenmesi beklenen tüm değişiklikler hazırlandıktan sonra yeni bir commit oluşturulabilir. Bunun için yapılması gereken “git commit” komutunun çalıştırılmasıdır. Oluşturulan yeni commit doğrultusunda bir mesaj girilmesi gerekir. Commit mesajı, yapılan değişikliklerin kısa bir açıklamasıdır. Kod tabanının geçmişini izlemek ve hangi değişikliklerin ne için yapıldığını anlamayı kolaylaştırmak commit mesajlarıyla mümkün olduğundan açık ve özlü mesajlar oluşturmak önemlidir. Mesaj oluşturulduktan sonra aşamalı değişikliklerin tümü kod tabanına kaydedilir.

Mercurial’da Commit Komutu

Mercurial, commit komutu için “hg commit” komutunu kullanır. Bu komut çalıştırıldığında Mercurial bir commit mesajı bekler. Commit mesajı girdikten hemen sonra değişiklikler kod tabanına işlenir.

Subversion’da Commit Komutu

Subversion’da commit yapmak için “svn commit” komutu kullanılır. Bu komut sonrasında Subversion’a commit mesajı girilerek değişikliklerin kod tabanına işlenmesi sağlanır.

Perforce’da Commit Komutu

Performce, commit komutu için “p4 submit” çalıştırılır. Bu komut Perforce’un commit mesajı girmesini sağlayarak değişiklikleri kod tabanına işler.

TFS’de Commit Komutu

TFS’de işlem yapmak üzere “tf checkin” komutu çalıştırılır. Komut çalıştırıldıktan sonra commit mesajı girilir ve TFS değişiklikleri kod tabanına işler.

Git Commit Uygulamaları

Commit Değişiklikleri Yapmak

Commit işlemi, ilgili değişiklikler için sarmalayıcı olmalıdır. Örneğin, iki farklı hatanın düzeltilmesi için iki ayrı commit işlemek gerekebilir. Küçük commit işlemleri diğer geliştiricilerin değişiklikleri anlamasını ve bir şeyler ters gittiğinde geri almasını kolaylaştırır. Hazırlama alanı ve bir dosyanın yalnızca bazı bölümlerini hazırlama yeteceği gibi araçlarla Git, çok ayrıntılı commit işlemlerini oluşturmayı kolay hale getirir.

Sıklıkla İşlem Yapmak

Sık sık commit yapmak işlemleri küçük tutarak sadece ilgili değişikliklerin devreye sokulmasına yardımcı olur. Bununla birlikte kodu başkalarıyla daha sık paylaşmayı sağlar. Bu şekilde herkesin değişiklikleri düzenli olarak entegre etmesi ve çakışmaların ortaya çıkmasını engellemek daha kolay hale gelir. Aksine büyük commit işlemleri yapmak ve bunları nadiren paylaşmak çatışmaları çözmeyi zorlaştırabilir.

Yarım Kalan Commit’leri İşlememek

Kod, yalnızca mantıksal bir bileşen tamamlandığında işlenmelidir. Bunun için herhangi bir özelliğin uygulanmasını hızlı bir şekilde tamamlanabilecek mantıksal parçalara bölebilir, böylece sık sık commit yapabilirsin. Sadece temiz bir çalışma kopyasına ihtiyaç olduğunda commit etme eğilimindeysen bunun yerine Git’in “Stash” özelliğini kullanmayı tercih edebilirsin.

Commit Etmeden Önce Kodu Test Etmek

Tamamlanmış gibi görünen işlemlerin gerçekten tamamlandığından emin olmak için test etmek önemlidir. Yarım kalan commit işlemleri diğer geliştiricilerle paylaşım söz konusu olduğunda test etmekten daha önemli değildir.

Branche Kullanmak

Git’in en güçlü özelliklerinden biri olan branching, farklı geliştirme satırlarını karıştırmayı önleyebilecek mükemmel bir araçtır. Geliştirme iş akışında yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve fikirler için branche kullanabilirsin.

Bir İş Akışı Üzerinde Anlaşmak

Git uzun süreli branching, konu branch’ları, birleştirme veya yeniden düzenleme, gitf-flow gibi farklı iş akışları arasında seçim yapılmasına olanak tanır. Hangisinin seçilecek birkaç faktöre bağlıdır: proje, genel geliştirme, dağıtım iş akışları ve ekipteki kişilerin kişisel tercihleri. Nasıl çalışmayı seçersen seç herkesin takip ettiği ortak bir iş akışı üzerinde anlaştığından emin olman önemlidir.

Commit Nasıl Yapılır?

 • Commit yapmak için sıklıkla kullanılan bir sürüm kontrol sistemi olan Git, dünya çağında milyonlarca geliştirici tarafından kullanılan ücretsiz ve açık kaynaklı bir sistemdir. Git’te işlem yapmak için öncelikle değişikliklerin aşamalandırılması gerekir. Bir değişikliği aşamalandırmak, onu bir sonraki commit komutunun listesine almak anlamına gelir. İşlenecek tüm değişiklikler hazırlandıktan sonra yeni bir commit işlemi yapılabilir. Bunu yapmak için Git commit komutunu çalıştırmak gerekir. Yeni bir commit oluşturulduğunda girilmesi beklenen mesaj, yapılan değişikliklerin açık ve kapsamlı şekilde ifade edilmesini içerir. Mesaj girildikten sonra commit oluşturulmuş olur ve aşamalı şekilde yapılan değişikliklerin tümü kod tabanına kaydedilir.

Yazılım geliştirmede commit işlemi için aşağıdaki adımları izlemen yeterlidir:

 • “git add” komutunu çalıştırma: Değişiklikleri sahnelemek ve bir sonraki commit işlemine dahil etmek için değişikliklerin sıralanması gerekir. Bu aşamaları gerçekleştirmek için “git add” komutu çalıştırılır.
   
 • Yeni bir commit oluşturma: Yeni commit işlemi için “git commit” komutu çalıştırılır.
   
 • Commit mesajının girilmesi: commit mesajı, yapılan tüm değişikliklerin kısa bir açıklamasıdır. Kod tabanının geçmişini izlemeyi kolaylaştırdığı için commit mesajlarının net olması önemlidir.
   
 • “git push” komutunu çalıştırma: Commit mesajı girildikten sonra işlemi kaydetmek için “git push” komutu çalıştırılır.

Conventional Commits Nedir?

Commit mesajlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir spesifikasyonu olarak Conventional commits, standart formattaki mesajları tanımlar. Conventional commits işlemlerini kullanarak commit işleminin yeni bir özellik uygulayıp uygulamadığı, mevcut kodu yeniden düzenleyip düzenlemediği, bir birim testi ekleyip eklemediği veya kodu silip silmediği gibi commit hakkında değerli bir bağlam elde edilebilir. Conventional commits ayrıca sürüm notları gibi belgeler üretmek için otomatik araçlar tarafından kolayca işlenebilen mesajları sağlar.

Commit Mesajlarının Standartlaştırılması

Conventional commits, bir commit mesajının formatı ve içeriği için oluşturulan şartnamedir. Bu şartnamenin arkasındaki konsept, hem insanlar hem de araçlar tarafından okunabilen ve anlaşılabilen zengin bir commit geçmişi sağlamaktır. Conventional commits aşağıdaki formata sahiptir:

<type>[(optional <scope>)]: <description>

[optional <body>]

[optional <footer(s)>]

Etkili bir şekilde commit yapmak için commit yapmak istediğin değişiklikleri aşamalandırmak, yeni bir commit oluşturmak, bir commit mesajı girmek ve commit işlemini kaydetmek önemlidir. Commit işlemlerini uyguladıkça kısa sürede çok daha açıklayıcı ve profesyonel işlemler yapmak kaçınılmaz hale gelecek! Yukarıda yer alan ipuçlarını takip ederek sen de yazılım geliştirmede iş akışını iyileştirebilir ve daha iyi ürünler üretebilirsin.

Techcareer.net teknoloji alanındaki en uygun iş ilanlarını güncel tutarak farklı dallara uygun kişilere erişim imkanı sunar. Eğitimler, kamplar ve topluluk etkinlikleri aracılığıyla sana en uygun iş fırsatını yakalayabilir veya yetkinliklerine en uygun ilana ulaşmak için iş ilanları sayfasına göz atabilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Commit yapmak neden önemlidir?

Commit zaman içinde kod tabanındaki değişikliklerin izlenmesine yardımcı olduğunda gerektiği zaman kodun önceki sürümüne geri dönmeyi mümkün kılar. Böylelikle geçmiş belgelenebilir hale gelir. Commit işlemleri geliştiriciler ile iş birliği sağlayarak değişiklikleri inceleme ve diğer geliştiricilerle paylaşma imkanı sunar.

İyi bir commit mesajı nasıl olmalı?

Commit mesajına yapılan değişikliklerin özetiyle başlayarak yapılacak değişiklik için bir neden ekleyebilirsin. Mesaj, geliştiricilerin anlayamayacağı jargon ve teknik terimlerden uzak olmalıdır.

Ne sıklıkla commit yapılmalı?

Herkese uyan ve tek bir yanıtı olmamakla birlikte commit yapmanın sıklığı projenin büyüklüğüne ve karmaşıklığına, kullanılan geliştirme akışına bağlı olacaktır.

Commit işlemini kolaylaştıran uygulamalar nelerdir?

Öncelikle sık sık commit yapmak, zaman içinde kod tabanındaki değişiklikleri izlemeyi kolaylaştırır. Commit geçmişinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için ise birbiriyle ilişkili değişiklikleri tek bir commit işleminde sıkıştırabilirsin.

Junior aday olarak iş ilanlarına başvurabilir miyim?

Evet. Henüz yolun başında olanlar veya alanında uzmanlaşmak isteyen herkes için çeşitli imkanlar sunan Techcarrer.net üzerinden kendine en uygun fırsatı denememek için bir neden yok!
 

 


Daha Fazla

Mobil Uygulama Geliştirme: İlk Adımlar ve Stratejiler

Mobil Uygulama Geliştirme: İlk Adımlar ve Stratejiler

Bu blogumuzda, mobil uygulama geliştirme sürecinin tüm aşamalarını öğrenecek, fikirden yayınlamaya kadar olan süreçte adım adım bilgilere hakim olacaksınız.
22.07.2024
5 Dakika

TECHCAREER

Hakkımızda
techcareer.net
Türkiye’nin teknoloji kariyeri platformu

SOSYAL MEDYA

TwitterInstagramLinkedinYoutubeFacebook

tr


en

Tüm hakları saklıdır
© Copyright 2024
support@techcareer.net
İşkur logo

Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Özel İstihdam Bürosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri arasında faaliyette bulunmak üzere, Türkiye İş Kurumu tarafından 17/08/2021 tarih ve 9317662 sayılı karar uyarınca 170 nolu belge ile faaliyet göstermektedir. 4904 sayılı kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. Şikayetleriniz için aşağıdaki telefon numaralarına başvurabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 Türkiye iş Kurumu İstanbul Çalışma ve İş Kurumu Ümraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26