Bootcamp
HackathonHiring ChallengeEvents
Jobs
New
For Companies

.Net Core Foundations Bootcamp

Bu senin yaz覺l覺ma ilk ad覺m覺n olabilir mi? Back-End'de .Net dili ile temel seviyeden balamak ve web development d羹nyas覺nda kendini h覺zla gelitirmek i癟in FirstSteps .Net Core Bootcamp ile yaz覺l覺ma salam bir balang覺癟 yap! 抽鳶 

Bu 羹cretsiz ve sertifikal覺 Bootcamp Program覺, sana hem bilgi hem de pratik kazand覺racak. Bootcampi baar覺yla tamamla ve teknoloji d羹nyas覺nda kap覺lar覺n覺 sana a癟acak i f覺rsatlar覺n覺 ka癟覺rma!

.Net Core Foundations Bootcamp

PRIZE

襤 F覺rsat覺

LOCATION

Online

EVENT DATE

4.09 - 28.09 / 2023

DEADLINE

24.08.2023

Who Can Participate?

  • C# ya da .Net teknolojilerinyle hi癟 癟al覺mam覺 ama ilgili
  • Yak覺n zamanda 羹niversiteden mezun olacak ya da olmu
  • Aktif olarak 癟al覺mayan
  • Maksimum 2 y覺l deneyimli
  • Sorumluluk sahibi, inisiyatif alabilen ve 癟繹z羹m odakl覺 biriysen bu Bootcamp tam sana g繹re!

What Awaits You?

C# ve .Net 繹renerek web development alan覺nda kendini gelitireceksin.
Uzman eitmenden toplam 4 hafta, 40 saat eitim alacaks覺n.
Eitimi tamamlay覺p, proje sunumunu da yapt覺ktan sonra baar覺yla mezun olacaks覺n.
Alaca覺n sertifikayla a癟覺k pozisyonlar i癟in deerlendirilme ans覺n olacak.

Event Details

Bootcamp Hakk覺nda

Bootcamp, yaz覺l覺m teknolojileri, veri bilimi, 羹r羹n y繹netimi gibi biliim alan覺ndaki konularda d羹zenlenen 羹cretsiz bir 繹renme maratonudur.

Bootcamp'in amac覺 kat覺l覺mc覺lar覺 g羹ncel yaz覺l覺m teknolojileri alan覺nda s覺f覺rdan eitip, ilgilenilen alanda ie balayabilecek bilgi ve donan覺m seviyesine eritirmektir.

4-8 haftal覺k 羹cretsiz eitim program覺yla bu alanda ald覺覺n eitim boyunca ger癟ek hayata dair projeler yapacak, 羹r羹nler gelitirecek ve baar覺yla mezun olursan sertifika al覺yor olacaks覺n.

Frequently Asked Questions 儭

襤lk aamada bavurular topland覺ktan sonra adaylar覺n 繹n CV deerlendirilmesi yap覺lacakt覺r. Bu aamay覺 ge癟ersen Seviye Testi taraf覺na g繹nderilecek, baar覺l覺 olman durumunda 繹n m羹lakat i癟in bir g繹r羹me yapaca覺z. Bu ad覺mda da baar覺l覺 olman durumunda eitime kat覺lma hakk覺 kazanacaks覺n.

 

Eitime kabul ald覺ktan sonra youn bir eitim maratonuna balayacaks覺n. FirstSteps .Net Core Bootcamp s羹resince balang覺癟 seviyesinden balayarak web development alan覺nda 癟al覺覺p kendini gelitireceksin. Program online olarak ger癟ekletirilecek. Eitim sonunda bir proje sunumu ile mezun olacaks覺n.

 

Eitim toplamda 40 saat yap覺lacakt覺r. 4 hafta s羹recek bu kamp kapsam覺nda haftal覺k 10 saat ders alacaks覺n. Eitimin hangi g羹n ve saatlerde olduu ve kat覺l覺m durumun 繹n m羹lakat g繹r羹meleri s覺ras覺nda sana aktar覺lacak.

 

Bootcamp tamamlad覺覺nda 40 saat Web gelitirme alan覺nda eitim alm覺 ve bu alanda bir proje yapm覺 olacaks覺n. Kendini gelitirerek sekt繹rde bir ad覺m 繹ne 癟覺kacaks覺n ve hayalini kurduun kariyerin ilk ad覺mlar覺n覺 atm覺 olacaks覺n.

 

Bootcamp'i baar覺yla tamamlaman ve mezun olman durumunda a癟覺k olan pozisyonlar i癟in sana bir i f覺rsat覺 salayabiliriz. .Net Core alan覺nda 癟al覺abilecein bir pozisyonda son m羹lakatlar覺 da ge癟erek Jr .Net Developer olarak ie al覺nma f覺rsat覺n olabilir ancak bu eitim sonras覺nda ie girme garantisi yoktur.

Eitimi baar覺yla tamamlaman ve d羹zenli olarak eitime kat覺lm覺 olman durumunda sana baar覺 sertifika vereceiz. Bu sayede 繹zge癟miine ekleyebilecein bir sertifikaya sahip olacaks覺n. Ayr覺ca herhangi bir irkette Junior .Net Developer olarak 癟al覺abilecein donan覺m seviyesine gelmi olacaks覺n.

 

TECHCAREER

About Us

SOCIAL MEDIA

TwitterInstagramLinkedinFacebook
techcareer.net
T羹rkiyenin teknoloji kariyeri platformu

tr
en
All rights reserved
穢 Copyright 2023
support@techcareer.net
襤kur logo

Kariyer.net Elektronik Yay覺nc覺l覺k ve 襤letiim Hizmetleri A.. zel 襤stihdam B羹rosu Olarak 31/08/2021-30/08/2024 tarihleri aras覺nda faaliyette bulunmak 羹zere, T羹rkiye 襤 Kurumu taraf覺ndan 17/08/2021 tarih ve 9317662 say覺l覺 karar uyar覺nca 170 nolu belge ile faaliyet g繹stermektedir. 4904 say覺l覺 kanun uyar覺nca i arayanlardan 羹cret al覺nmayacak ve menfaat temin edilmeyecektir. ikayetleriniz i癟in aa覺daki telefon numaralar覺na bavurabilirsiniz. T羹rkiye 襤 Kurumu 襤stanbul 襤l M羹d羹rl羹羹: 0212 249 29 87 T羹rkiye i Kurumu 襤stanbul al覺ma ve 襤 Kurumu mraniye Hizmet Merkezi : 0216 523 90 26